Počátky dechové hudby ve Svitavách

                   V roce 1946 se z Horní Sloupnice  přistěhoval s celou rodinou vynikající lidový muzikant František Horský. Byl již v pokročilém věku, proto se již nmevěnoval své původní obuvnické profesi, ale byl muzikantem na " volné noze ". Soukromě vyučoval hru na různé hudební nástroje. Těsně po příchodu do Svitav zakládá první dechovou hudbu ve Svitavách . Zpočátklu mu jezdí vypomáhat jeho bývalí kolegové ze Sloupnice, ale brzyse mu podařilo sestavit velký orchestrčítající více než 40 členů. V roce 1947 jmenoval tehdejší národní výbor Františka Horského městským kapelníkem. Tím mu částečně zajistil existenci a současně přijal jeho orchestr jako ofiiální městskou hudbu, která pak reprezentovala město při různých příležitostech a úspěšně se účastnila okresních i krajských soutěží a přehlídek.
                    František Horský byl také velmi plodným hudebním skladatelem. Napsal asi 200 skladeb převážně tanečního a pochodového rázu, ale také smuteční a chrámové skladby pro smíšený pěvecký sbor s doprovodem orchestru a varhan. Své skladby si také sám tiskl pomocí ruční tiskárny, tzv. kamotisku. Pak je rozesílal různým hudebním tělesů, nebo prodával prostřednictvím bratrova obchodu s textilním zbožím na náměstí.
                    Pan František Horský zemřel ve Svitavách v roce 1967. Jeho dechová hudba pak ještě určitou dobu hrála, kapelníci se často střídali, činnost postupně upadala a brzy skončila.