Zlomové okamžiky

                                Milan PAŘÍZEK

                            V historii dechových souborů ve Svitavách od roku 1959 nastává velký zlom. Do Základní hudební školy ve Svitavách 1.9.1959 nastupuje absolvent vojenské hudební školy v Roudnici ve hře na lesní roh Milan Pařízek a ujal se výuky hry na veškeré dechové nástroje. Hned ve školním roce 1959-1960 učil šestnáct trumpetistů, tři trombonisty, sedm klarinetistů, tři hornisty a dva flétnisty. Podobný stav žáků je v následujících letech.
                            V roce 1961 založil Milan Pařízek první dětský dechový soubor ve Svitavách. Z počátku se jednalo o malý orchestr čítající asi patnáct členů. Výchovou nových muzikantů se soubor rychle rozrostl na velké koncertní těleso o čtyřiceti hudebnících. Vedle lidových skladeb hrál orchestr i náročnou přednesou hudbu – např. skladby Miloše Macka, Jindřicha Pravečka, nebo upravenou vážnou hudbu např. Slovanské tance od Antonína Dvořáka. O dobré úrovni dětského orchestru svědčilo např. druhé místo v krajském kole soutěže dětských orchestrů v roce 1971.
                            Dětský dechový orchestr, Lidové školy umění, hrál pod taktovkou pana učitele Milana Pařízka dlouhých 22 let až do roku 1983. Za tu dobu prošlo orchestrem mnoho mladých muzikantů. Někteří z nich se později stali profesionálními hudebníky, např. učitel hudby a člen hudební skupiny BUTY Milan Straka. S orchestrem od svých jedenácti let zpívala Marta Šašková, která později působila v Armádním souboru písní a tanců.
                            Mnoho dalších odchovanců provozuje hudbu dodnes jako svého koníčka a působí v různých skupinách a hudebních souborech ve Svitavách a okolí. Jsou to například Roman a Kamil Kalvodovi, Eda a Pavel Bartoňovi, František Šašek, Jaroslav Němec, František Jílek ve Svitavské dvanáctce, Otto Vais, Karel Víšek a Josef Krčmář v jiných tanečních orchestrech.
                            Etapa skvělého pana učitele a muzikanta ve Svitavách skončila náhlým úmrtím Milana Pařízka 14.6.1983.
                            Citelně byla poznamenána výuka hry na dechové nástroje v Lidové škole umění. Na místo stálého pedagoga zde působily jen externí učitelé , Josef Krajzl st. – důchodce z Bělé nad Svitavou a studenti hudebních škol. Např. Vratislav Jindra nebo Ladislav Gambách.

                                Jaroslav DVOŘÁK 

 Dalším zlomem historie dechového oddělení svitavského hudební školy se stal rok 1988. Z Lažánek u Brna se přistěhoval čerstvý absolvent Konzervatoře v Brně ve hře na trubku pan Jaroslav DVOŘÁK.
                            Ujal se výuky hry na žesťové nástroje a zobcovou flétnu. Jeho prvními žáky byli např. Ladislav Krása, František Šašek ml., Petr Vojta, Zdena Skoumalová, Libor Moravec a další. Ne všichni u muziky vydrželi, ale většina z nich se stala základem nového Dětského orchestru ve Svitavách. Začala zkoušet v roce 1990. Kapela začala ve velmi skromném nástrojovém obsazení čítajícím devět muzikantů. První skladby také musely odpovídat zatím nevyspělé technice začínajících muzikantů.
                            V roce 1991 pořádal dětský dechový orchestr první výjezd mimo Svitavy. Pracovní soustředění v rodišti pana učitele. Se zajištěním zvuku dřevěných nástrojů zde vypomáhali starší muzikanti Otto Vais a učitel hry na klarinet Karel Walta. Už bez těchto pánů, ale v podobném složení vyjel svitavský dětský dechový orchestr na svoji první soutěž v roce 1992. Postoupila do krajského kola a v Chlumci nad Cidlinou získala čestné uznání. Po necelých dvou letech působení jako výraz uznání byla kapela vyslána do partnerského města Plochingen, kde Dětský dechový orchestr reprezentoval město Svitavy. Další významné zahraniční vystoupení následovalo v roce 1994.
                            Dětský dechový orchestr společně s ostatními svitavskými dechovými orchestry vyjel do Holandského města Weesp. Zájezd trval od 16.6 do 20.6.1994 a byl pro muzikanty obrovským přínosem jak po hudební stránce, tak po stránce poznání jiných zení a zvyklostí místních obyvatel. Postupný rozvoj dovedností jednotlivých hráčů a rozrůstání orchestru o další žáky panů učitelů Jaroslava Dvořáka ( žesťové nástroje ) a Karla Walty ( klarinety, flétny ), přinesl další úspěch v následujícím soutěžním roce 1995 ( soutěž žáků hudbních škol jsou pořádány jednou za tři roky ).
                            Nejlepších výsledků dosáhli mladí svitavští muzikanti v roce 1998 kdy postoupily do celostátního kola v Kolíně a získaly druhé místo mezi dechovými orchestry z celé republiky. V roce 2004, v pozměněném složení, se také mladí svitavští muzikanti probojovali až do celostátního kola konaného v Litvínově. S názvem Čtyřlístek, který přinesl štěstí, získaly taktéž druhé místo. Ocenění dostali Petr Pospíšil při hře na tenor ve skladbě Tenor Souvenir a sestry Veronika a Jitka Vykydalovi za zpěv. V dnešní době má Dětský dechový orchestr ZUŠ Svitavy, pod vedením pana učitele Jaroslava DVOŘÁKA, úplně jiné složení a navazuje na úspěchy svých předchůdců.