Něco málo z historie

Na podzim roku 1982 přišli někteří starší členové dětské dechové hudby Lidové školy umění ve Svitavách s nápadem založit vlastní dechovou hudbu ve Svitavách. Hlavními propagátory této myšlenky byli Kamil Kalvoda  a Otto Vais.  Na jaře roku 1983 začaly v malém sále JKP Svitavy zkoušet. Dirigent velkého orchestru, tehdejší učitel na Základní hudební škole ve Svitavách pan Milan Pařízek tuto činnost svých bývalých žáků podporoval a pomáhal se zajištěním notového materiálu. Předání svých bohatých a organizačních zkušeností mu však nebylo dopřáno a tak krátce po svém vzniku se mladá taneční kapela musí spoléhat sama na sebe. Měly před sebou nelehké úkoly, zajistit nástroje, bicí soupravu a zvláště zvukovou aparaturu pro zpěv. Soubor musí mít také svého zřizovatele, shání další pěkné a hratelné skladby. Vedením dechové hudby se ujal Josef Krčmář a v létě 1983 soubor poprvé vystupil na veřejnosti. Zakládající členy jsou trumpetisté Jaroslav Němec a Oldřich Kavalír, tenoristé Kamil Kalvoda a Josef Krčmář, klarinetisté J. Jelínek, Z. Kovář a M. Dufek, flétnista Otta Vais doprovod na trombóny hrají František Šašek a František Jílek, tubu Roman Kalvoda a bicí Milan Flek.
                  V roce 1984, podle obsazení o 12-ti hráčích kapela přijala název Svitavská dvanáctka a kapelníkem se stal Otto Vais, zřizovatelem byl n.p. Technolen.
Prosadit se tehdy vedle zkušené Houserovy dechovky nebylo jednoduché. Někteří muzikanti odcházeli a  hledali se náhradníci, několikrát se měnila zkušebna.
                V průběhu se v kapele vystřídalo kolem 60 muzikantů, které vždy spojovala láska k české a moravské dechovce a chuť si zahrát pro sebe i pro radost jiným.
                V počátečních letech se hrálo především na akcích regionálního významu. Koncerty, taneční zábavy,  prvomájové oslavy a různé společenské akce vnesly do povědomí svitavské veřejnosti pojem Svitavská dvanáctka jako záruku příjemné zábavy a dobré dechovky. V devadesátých letech kapela rozšířila své aktivity na vzdálenější oblasti naší republiky a zahraničí. Svitavy reprezentovala v Holandsku a několikrát v Německu.
              Společně se Střediskem  kulturních služeb organizuje Slavnosti dechovek a promenádní koncerty na svitavském náměstí. Od roku 1995 úzce spolupracuje s brněnským zpěvákem a moderátorem Karlem Hegnerem, se kterým pořádá slavnostní koncerty a dnes již tradiční každoroční svitavský ples dechových hudeb. Dále se účastní různých dechovkových festivalů, a to zejména na Moravě.
                Dnes má Svitavská dvanáctka 18 stálých členů včetně zpěváků. Z původní, zakládající sestavy, zbyli pouze tři - současný kapelník Roman Kalvoda, František Jílek a Milan Flek st.. Postupnými obměnami sestavy došlo k tomu, že mezi nejmladším a nejstarším členem kapely je nyní věkový rozdíl více jak 40 let, což jistě přidává skupině na zajímavosti, ale zároveň s sebou může nést i mezigenerační neshody.
www.svitavskadvanactka.cz