27.6.210

27.6.210

 Proběhl první promenádní koncert v tomto roce. Promenádní koncert se konal poprvé v parku Jana Palacha, za účasti dvou dechových orchestrů ze Svitav.
Počasí dopřálo hojnému počtu posluchačů, kteří si mohly dopřát v nedaleké restauraci příjemnému odpočinku.
Diváci si mohly poslechnout skladby moravských a českých autorů. 
Poprvé se svitavskému publiku představila mladá, talentová zpěvačka Kateřina Bohdálková s dechovým orchestrem ZUŠ Svitavy. S tímto orchestrem reprezentovala ZUŠ Svitavy v krajském kole soutěže dechových orchestrů ZUŠ. V sólové skladbě Cizinec na pobřeží se svitavskému publiku představila, na klarinet hrající, Petra Bobková.
Na tomto koncertě se představili i dva hosté bratři Petr a Jirka PospíšiloviVystoupili s dětským orchestrem ZUŠ Svitavy i s DH JARDA gang. 
Malá fotodokumentace. Více ve fotogalerii.