DH Josefa Housera

                        Třetí dechová hudba působící ve Svitavách vznikla ve Skleném, v obci nedaleko Svitav. Kapelnického místa se po chvíli zkoušení ujal pan František Javůrek. Kapela se přestěhovala do Svitav - Lánů a zkoušelo se v hostinci U Vávrů. Ve srovnání s předchozími tělesy se jednalo o kapelu čítající asi deset muzikantů, která nikdy nedosáhla srovnatelné kvality a byla známá pouze v blízkém okolí.
                        V roce 1953 nastává významná změna. Ze základní vojenské služby se vrací dva kamarádi Josef Houser a Miroslav Vojta a uvožují v které kapele se uplatní. Společně se starším bratrem Františkem Houserem se rozhodnou založit vlastní kapelu. Přebírají několik muzikantů z Javůrkovy dechovky a zákládají novou dechovou hudbu. Kapelníkem se stává Josef Houser a zřizovatelem hudby je JZD Čtyřicet Lánů. Postupně přicházejí noví mladí muzikanti a úroveň kapely rychle vzrůstá. Již po dvou letech práce soubor získává druhé místo v okresní soutěži dechových hudeb. Postupný zánik ostatních svitavských dechovek, a především soustavný růst uŕovně, vynáší soubor na místo hlavního dechového souboru ve Svitavách. Zřizovatelem hudby  je od roku 1960 JKP Svitavy. Hudební úroveň pomáhají zvyšovat profesionálové - Jan Nevěčný a po něm Vítězslav Veselý. Soubor reprezentuje Svitavy v šrokém okolí i v zahraničí. Například v roce 1972 vyjíždí do Belgie, v roce 1974 do Bulharska, několikrát koncertuje v bývalé NDR, v Sovětském Svazu atd. Od roku 1965 spolupracuje Houserova dechovka se státním rozhlasem a také se Svitavským Lidovým divadlem.
                            Po úmrtí kapelníka Josefa Housera v roce 1990 se kapelníkem stává Josef Krajzl a kapela přijímá nový název Svitavanka a s tímto názvem působí dodnes už jen v malém složení.